برگزاری مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت پارس تکنولوژی سداد

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز سه شنبه مورخه 98/4/25 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز سه شنبه مورخه 98/4/25 با حضور مدیر عامل و رییس هیات مدیره و سایر اعضای هیات مدیره و سهام­داران این شرکت شامل: رییس هیات مدیره شرکت هلدینگ داده ورزی سداد، مدیر عامل شرکت فناوری راهبر سداد (فارس)، نماینده شرکت پرداخت الکترونیک سداد و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شد.

در جلسه مجمع عمومی گزارش وضعیت، ساختار، اهداف، برنامه ها، عملکرد و فعالیت­های شرکت و هیات مدیره در سال 1397 توسط مدیر عامل محترم شرکت پارس تکنولوژی سداد، جناب آقای دکتر تکبیری ارایه گردید.

در ادامه این جلسه حسابرس و بازرس قانونی شرکت گزارش حسابرسی مقبول را قرائت و در نهایت صورت­های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه 1397 مورد تصویب کلیه سهامداران قرار گرفت.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: