تاریخچه شرکت

شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه‌ای سداد (که به اختصار شرکت پارس نامیده می شود)تحت هدایت گروه شرکت های هلدینگ داده ورزی سداد در مورخ 1393/3/12راه اندازی گردید. فعالیتهای نگهداری و پشتیبانی در شرکت هلدینگ سداد از بدو تاسیس آن در مورخ 1378/03/13 بطور مستمر در سطح بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور با بیش از سه هزار شعبه به انجام رسیده است. توسعه سرویس‌ها، افزایش پرسنل پشتیبانی کننده در سطح کشور، نیاز به تخصصهای گوناگون در حوزه بانکی، ارائه خدمت بهتر به بانک و توسعه کسب و کار از علل اصلی جدا شدن عملیات پشتیبانی سخت‌افزاری، نرم افزاری، شبکه، خدمات امداد مشتریان و صدور کارت و رمز از شرکت هلدینگ و تشکیل شرکت پارس بوده است.

شرکت هلدینگ داده ورزی سداد شامل شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه‌ای سداد و شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد فعال در زمینه سیستم‌های نوین پرداخت الکترونیکی می‌باشد. مالکیت عمده هر سه شرکت برای بانک ملی ایران بوده و تنها سرویس دهنده به آن بانک می باشد.

شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه‌ای سداد در بدو فعالیت ضمن جداسازی ساختار سازمانی و تشکیلات ستادی شامل اداری و مالی، بازرگانی، امور حقوقی و قراردادها، طرح و برنامه نسبت به برقراری ارتباط مستقیم با واحدهای بانک ملی و سایر سازمان‌ها در سطح کشور اقدام نموده است. دفتر اصلی این شرکت در ساختمانی پنج طبقه به مساحت 1600 متر مربع در کوچه چهاردهم خیابان احمد قصیر(بخارست) مستقر می‌باشد.