تقدیر و تشکر جناب آقای مهندس خاتونی عضو محترم هیات مدیره‌ی بانک ملی ایران از مدیرعامل محترم شرکت پارس-جناب آقای مهندس طاهری-

جناب آقای مهندس خاتونی، عضو محترم هیات مدیره بانک ملی ایران با ارایه تقدیرنامه‌ای از خدمات مدیرعامل محترم شرکت پارس- جناب آقای مهندس طاهری- و مجموعه‌ی همکاران شرکت تقدیر نمودند.

    در بخشی از این تقدیرنامه آمده است:

    « بی‌شک جایگاه امروز بانک ملی ایران در پرتو عمل متعهدانه جناب‌عالی و همکارانتان محقق شده است که در انجام مسوولیت خود با هوشمندی و هوشیاری اهتمام ورزیده‌اید»

    روابط عمومی شرکت پارس ضمن ابراز خرسندی از این اقدام شایسته مراتب تشکر خود را از جناب آقای مهندس خاتونی، عضو محترم هیات مدیره ی بانک ملی اعلام داشته و برای آقای مهندس طاهری- مدیرعامل شرکت متبوع– و تمامی همکاران آرزوی عاقبت بخیری و سلامتی دارد.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: