خلاصه کتاب "هفت عادت مردمان موثر"

خلاصه کتاب "هفت عادت مردمان موثر" که توسط آقای فیضی مسوول محترم مرکز پشتیبانی استان کردستان تهیه و تدوین شده است، به منظور استفاده همکاران ارایه می‌شود.

    روابط عمومی شرکت پارس از تلاش و مساعی جناب آقای فیضی کمال تشکر را دارد.

فایل‌های ضمیمه

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: