بازدید آقای دکتر موسوی نماینده محترم مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همراهان از غرفه شرکت پارس

.

آقای دکتر موسوی نماینده محترم مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از غرفه ی شرکت پارس بازدید به عمل آوردند.

آقای دکتر موسوی ضمن ابراز علاقه نسبت به اطلاع از وظایف و خدمات و تولیدات شرکت پارس با همکاران شرکت به گفتگو پرداختند.

در این بازدید خدمات و دستاوردهای جدید شرکت پارس توسط مدیران ارشد شرکت به سمع و نظر ایشان رسانیده شد و مشارالیه از ارایه مطالب یاد شده ابراز خرسندی نمودند.

روابط عمومی شرکت پارس مقدم تمامی عزیزان به غرفه ی شرکت را گرامی می دارد.

 

                                                                                                                                                                                                                        روابط عمومی

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: