بازدید دومین گروه مسوولان محترم پشتیبانی استان ها از غرفه شرکت پارس در نمایشگاه الکامپ

دومین گروه از مسوولان محترم پشتیبانی استان ها از غرفه شرکت پارس بازدید کردند. براساس برنامه ریزی انجام شده روزانه 10 نفر از مسوولان استان ها از غرفه ی شرکت بازدید خواهند داشت. براساس اخبار واصله مسوولان محترم نمایندگی ها از برنامه ی بازدید ابراز خرسندی داشته و این اقدام را حرکتی شایسته در جهت همراهی هرچه بیشتر در جهت اهداف عالیه ی شرکت دانسته اند.

روابط عمومی شرکت پارس مقدم تمامی عزیزان را به نمایشگاه الکامپ گرامی می­ دارد.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                روابط عمومی

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: