بازدید جناب آقای حسین زاده مدیرعامل محترم بانک ملی ایران و جناب آقای خاتونی عضو محترم هیات مدیره بانک ملی ایران از غرفه شرکت پارس

جناب آقای حسین زاده، مدیرعامل محترم بانک ملی ایران ، جناب آقای خاتونی، عضو محترم هیات مدیره بانک ملی ایران، جناب آقای پناهی، عضو محترم هیات مدیره بانک ملی ایران و جناب آقای صدری رییس اداره امور سرپرستی شعب شمال تهران از غرفه شرکت پارس بازدید به عمل آوردند. در این بازدید جناب آقای دکتر خالقی مدیرعامل محترم شرکت داده ورزی سداد و جناب آقای مهندس طاهری مدیرعامل محترم شرکت پارس ایشان را همراهی می نمودند.

آقای مهندس طاهری ضمن خیر مقدم به بازدیدکنندگان توضیحات مختصری در خصوص فعالیت ها و محصولات جدید شرکت از جمله سیستم نوبت دهی بانک، سیستم BMS و موارد مشابه پرداختند.

آقای حسین زاده نیز ضمن آرزوی توفیق برای همکاران گروه شرکت های داده ورزی سداد و شرکت پارس آرزوی موفقیت داشتند.

روابط عمومی شرکت پارس ضمن ابراز خرسندی از حضور ایشان، مقدم یکایک عزیزان را مغتنم می دارد.

 

                                                                                                                                                                                                                                                روابط عمومی

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: