بازدید مدیران ارشد بانک ملی ایران از غرفه ی شرکت پارس

در تاریخ 96/05/01 تعدادی از مدیران ارشد بانک ملی ایران به صورت گروهی از غرفه ی شرکت پارس بازدید به عمل آوردند.

در تاریخ 96/05/01 تعدادی از مدیران ارشد بانک ملی ایران به صورت گروهی از غرفه ی شرکت پارس بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید جناب آقای خاتونی عضو محترم هیات مدیره ی بانک ملی ایران و آقای پناهی عضو محترم هیات مدیره و معاونت ارزی بانک ملی ایران، آقای جعفریان معاونت محترم اداره ی توسعه و امنیت، آقای خالصی رییس محترم اداره عملیات بانکی، آقای حسینی رییس محترم اداره روابط عمومی بانک ملی ایران و جناب آقای صدری رییس محترم اداره ی امور شعب شمال تهران، حضور داشتند. جناب آقای دکتر خالقی مدیرعامل محترم شرکت داده ورزی سداد و جناب آقای مهندس طاهری نیز ایشان را همراهی می نمودند.

روابط عمومی شرکت پارس ضمن ابراز خرسندی از حضور تمامی این عزیزان در غرفه ی شرکت پارس آرزوی توفیق برای همگان را از درگاه ایزد منان خواستار است.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: